ЛРС „Съединение 1906“ с изключително успешен лов на чакали

Лов

На 12.02.2022 г.  на територията на ЛРС “Съединение 1906” се проведе групов лов на хищници, на който присъстваха над 80 ловци. Резултатът, в края на деня са отстреляни 25 чакала.

Чакалът се вписва в понятието „вреден дивеч“ изключително успешно. Ловува предимно нощем. По принцип е всеяден, като се храни с мърша и дребни животни. Изяжда яйцата на гнездящите по земята птици, причинява значителни щети на ловното стопанство, като унищожава зайците, фазаните и яребиците, сърнета, малките на елена-лопатар и др., яде плодове, дини и пъпеши.

ЛРС „Съединение 1906“ е едно от добре развиващите се ловни стопанства и затова говори непрекъснато растящият брой на чакали и лисици в района, които нападат и търсят храна дори и в урбанизираните райони.

Ловно рибарско сдружение „Съединение 1906“ е основано през 1906 година и е възродено през 2005 г. Има около 600 члена и се издържа основно от членски внос. Всяка година се разселва дребен дивеч – яребица, фазан, зайци, зеленоглави патици. През зимните месеци се извършва редовно  подхранване на дивеча. Извършва се редовен отстрел на вреден дивеч, защото увеличената му популация унищожава усилията и работата на ловните стопанства в района, нанасяйки загуби на кроткия дивеч.

В търсене на плячка, вредният дивеч слиза към населените места и не само рови в контейнерите за смет, но и напада домашни животни. За да се защити дивеча, организирането на хайки от ловните стопанства имат за цел да запази баланса в природата.

„Не става въпрос за поголовно избиване на хищниците, както тръбят природозащитници, а за регулиране на числеността им, за да се намалят щетите сред дивеча и домашните животни“, обясняват ловни експерти.

На практика отстрелът на вреден дивеч е въпрос на дълг и грижа от страна на ловците.