За списанието

За 16 години списание „Лов и Куче“ влезе в много от нашите домове. Създаде приятелства, които устояха на времето и останаха незасегнати от бурите в живота ни. Загубата на г-н Георги Боков е буря, която няма да спре издаването на списанието. В ръцете си държите новия брой на списание „Лов и куче“, което става официалното издание на БЛРС. Гласът, който трябва да бъде чут. Вашият глас. Ние сме насреща ще чуем Вашите истории, ще публикуваме Вашите преживявания, ще намерим информацията, която Ви засяга и интересува.

В изданието ще публикуваме така чаканите промени в закона за лова, наредбите и публичните обсъждания , които ни засягат. Ще включим няколко нови рубрики – ще говорим не само за лов, но и за старинно оръжие, риболов и всичко, което Ви привлича, за което искате да прочетете в страниците на любимото издание.

На  официалната страница на www.blrs.eu ще може да откриете нова, актуална информация, а на новия ни адрес nacionalenblrs2009@gmail.com, може да се свържете с нас по всяко едно време.

РЕДАКЦИЯ

Адрес за кореспонденция – гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 14


Организационен секретар – Ели Декова – 0879 83 84 47 / 0879 83 84 71


Главен експерт – Румил Лачев – GSM 0879 83 84 69  

Главен редактор Диана Димитрова – 0896 363899

Банкова сметка

Банка – Общинска Банка АД

Банкова сметка – BG71 SOMB 9130 1070 7846 01

BIC – SOMBBGSF.  филиал – гр. Елин Пелин