Контакти

БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ

Адрес за кореспонденция – гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 14
Адресна регистрация: гр. София , ж.к. “ Св. Троица “ ул. “ Мелник “ бл.357
Булстат – 175839152;

Председател БЛРС – АСЕН ПИПЕРКОВ
Организационен секретар – Ели Декова – 0879 83 84 47 / 0879 83 84 71
Главен експерт – Румил Лачев – GSM 0879 83 84 69

Телефон за сигнали и нарушения /денонощен/ – 0879 83 84 67
Телефонна централа – 02 42 10 236; факс 0725 60 361;
Официален сайт – www.blrs.eu;
Е-mail – blrs@mail.bg; nacionalenblrs2009@gmail.com; sd.blrs@abv.bg

Банкова сметка
Банка – Общинска Банка АД
Банкова сметка – BG44 SOMB 9130 1070 3934 01;
BIC – SOMBBGSF.
Филиал – гр. Елин Пелин

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО: БЛРС 2012 ЕООД

Адрес за кореспонденция: гр.Елин Пелин , обл. Софийска, площад „Независимост“ № 14 , пощ.код 2100
Адресна регистрация: гр. София, район Искър, ж.к. Дружба, бл. 37, вх. В, ет. 2, ап. 6
Булстат: 202202579

Управител: Румян Русев
Стационарен телефон: 02/ 421 02 36
E-mail – blrs2012eood@abv.bg

Банкова сметка на „БЛРС 2012“ ЕООД:
Общинска банка , филиал Елин Пелин
IBAN : BG71 SOMB 9130 1070 7846 01
BIC : SOMBBGSF

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:
Консултантски услуги по европрограмите по рибарство и лов, търговска дейност, консултантски услуги по лесоустройство и ловоустройство.

СПИСАНИЕ „ЛОВ И КУЧЕ“, РЕДАКЦИЯ

Адрес за кореспонденция – гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ № 14

Организационен секретар – Ели Декова – 0879 83 84 47 / 0879 83 84 71
Главен експерт – Румил Лачев – GSM 0879 83 84 69
Главен редактор Диана Димитрова – 0896 363899

Банкова сметка
Банка – Общинска Банка АД
Банкова сметка – BG71 SOMB 9130 1070 7846 01
BIC – SOMBBGSF. филиал – гр. Елин Пелин

ЗА РЕКЛАМА В САЙТА

ФиУеб ЕООД | УЕБ ДИЗАЙН И РЕКЛАМА

Николай Варадинов
Тел.: 0879 666 293

E-mail: office@phi-web.net, officephiweb@gmail.com

www.phi-web.net