Нормативна база

Актуални цени за разрешителни за лов валидни за периода 01.03.2022 – 28.02.2023 г. – свали

Минимални цени за ползване на базите за ловен туризъм – свали

Минимални цени за продажба на жив дивеч – свали

Последна актуализация на сроковете на забрана за улов на риба през периода на размножаване – свали