Българските орли в странство

Малкото кресливо орле, което получи името Александрия, трябва да се завърне в България през април. Смелата пътешественичка обаче продължава да ни изненадва, като от данните от предавателя и се вижда, че тя в момента „разглежда“ четвърта африканска страна. От есента до сега Александрия е прелетяла над Зимбабве, Ботсвана и Намибия,  а в момента се намира […]

Научи повече

ТРАГЕДИЯ КРАЙ ТИЧА – ЧЕТИРИ ОТРОВЕНИ КАРТАЛА

Четири черни лешояда са отровени край с.Тича! Сред тях е и Мичев – Боев, който беше първото отгледано в дивата природа малко, след като десетилетия преди това видът се числеше като изчезнал в Червената книга! Това е трагично за българската природозащита събитие… На 14 март, след получаване на обезпокоителни данни от сателитните предаватели, с които […]

Научи повече

Соколарски празник 2022

На 1 февруари 2022 г. „Български Соколарски Съюз“ /БСС/, с подкрепата на Община Елин Пелин, празнува соколарски празник в чест на Св. Трифон, който освен покровител на винарите и лозарите е и закрилник на соколарите. За дванадесета поредна година празникът традиционно се отбелязва с курбан и вино на 1 февруари. Тази година, домакин на събитието […]

Научи повече

Теренно посещение във връзка с изпълнение на проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ с изпълнител ЛРД „Съединение – 1906“

В изпълнение на Дейност 3 от проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 Берковица“ експерт от екипа за управление на проекта извърши теренен оглед на места зони „А“, „Б“ (подзони Б1, Б2 и Б3) и „В“ от ЗЗ „Берковица“, подходящи за създаване на растителни пояси в окрайнините на […]

Научи повече

ЛРД „Съединение 1906“ спечели проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“

ЛРД „Съединение“ ще изпълни проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на меркиот План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ в периода 21.04.2020 до21.04.2022 г. Проектът се осъществява по оперативна програма „Околна среда 2014- 2020г.“, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд наЕвропейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрезподбор № […]

Научи повече