ТРАГЕДИЯ КРАЙ ТИЧА – ЧЕТИРИ ОТРОВЕНИ КАРТАЛА

Други

Четири черни лешояда са отровени край с.Тича! Сред тях е и Мичев – Боев, който беше първото отгледано в дивата природа малко, след като десетилетия преди това видът се числеше като изчезнал в Червената книга! Това е трагично за българската природозащита събитие…

На 14 март, след получаване на обезпокоителни данни от сателитните предаватели, с които птиците са екипирани, колеги от ФДФФ откриха в района на с. Тича, общ. Котел труповете на четирите картала, един обикновен мишелов и две овчарски кучета, от които са се хранели птиците. Твърде вероятно кучетата са били отровени, а труповете им изхвърлени, където ги намират лешоядите и се отравят по хранителната верига.Районно управление на полицията Котел образува предварително разследване по случая, а Окръжна прокуратура Сливен, РИОСВ Стара Загора, БАБХ Сливен и ЮИДП Сливен предприеха законово предвидените действия съобразно своите компетенции. Благодарим им за бързата реакция!

Всички доказателства за извършеното престъпление бяха събрани и ще бъдат изследвани. Отровените животни ще бъдат  аутопсирани в Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора, като ще се съберат тъкани от загиналите животни, които ще се изследват от лаборатории в България и Испания, в рамките на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649. 

Благодарим за бързата реакция и на дежурния служител от 112. Надяваме се на бързо разплитане на случая и понасянето на наказания от виновните!

Четири екземпляра от вида черен лешояд (Aegypius monachus), така ще бъдат записани в безчувствените протоколи на институциите, а за нас ще останат „нашите лешояди“, „нашите деца“…

Три от тях са дарени от Правителство на Екстремадура, Кралство Испания с идеята за възстановяване на българската популация, България да стане техен дом и място за създаване на семейство и ново поколение:
М5 – с име Враца, пристигнал от Испания през 2019г., освободен в ПП „Врачански Балкан“ през 2020 г.
Х1 – Българ, пристига от Испания през 2020 г., освободен в ПП „Сините камъни“ през 2021 г.
L1 – Бай Иван, пристига от Испания през 2020 г. освободен в ПП „Сините камъни“ през 2021 г.
А четвъртият е „нашето дете“ BE1 Мичев – Боев така чакано 30 години, излюпен на 19.05.2021 г. на територията на Котленска планина и волно полетял в българското небе. Колко много се радвахме, че миналата есен не пое да скита немил недраг из чуждите земи. Защото по време на тези скитания младите и неопитни птици често не оцеляват. Но ето, че съдбата му е била да загине на родна земя…
 
Отровите за един миг погубват безценни животни и труда на толкова много хора в България и чужбина, отдали се на идеята за възстановяването на вида: Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, Фондацията за опазване на лешоядите, Правителство на Екстремадура, Кралство Испания, фондация ЕвроНатур и още много организации, природни паркове, европейски зоопаркове и институции. Нямаме думи да опишем, колко ни е трудно и мъчно, но ще трябва да намерим сили, въпреки стореното, да продължим напред.Черният лешояд е консервационно значим вид – поставен е под защита със Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – от 2002 г. Видът е включен в Червената книга на Р България, както и в Приложение No 3 към чл. 37 от ЗБР, като защитен вид и в Приложение No 2 към чл.6, ал.1, т.2 и т.3 от ЗБР, като вид, изискващ обявяване на зони за защита на местообитания, чрез мрежата Натура 2000.

информация: Зелени Балкани

Снимки: Ивелин Иванов, Зелени Балкани

снимка: Зелени Балкани