Забрани Последна актуализация: 06.10.2021г.

Риболов
Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване
Видове риби и други водни организми; рибностопански обекти и зонисрок/период на забраната
Зимно и пролетно размножаващи се пъстървови и други студенолюбиви риби
1.Речна (балканска) пъстърва, сивен, сиг, пелед и езерна сьомгаот 1 октомври до 31 януари
2.Липанот 1 януари до 31 март
3.Щукаот 15 февруари до 30 април
4.Расперот 1 март до 30 април
Пролетно-лятно размножаващи се шаранови, сомови и други топлолюбиви риби
5.Пролетно-лятно размножаващи се рибиСъгласно надморската височина и сроковете, определени в точка Г
6.Бяла рибаот 15 март до 15 май
7.Есетрови риби във водите на река Дунав и Черно море в съответствие с международните договори за риболова в реката60 дни
8.Карагьоз (дунавска скумрия) във водите на река Дунав в съответствие с международните договори за риболова в реката30 дни
9.Калкан във водите на Черно море – с всякакъв вид риболовни уреди60 дни, считано от 15 април до 15 юни
10.Попчета във водите на Черно море – само с мрежени риболовни уредиот 15 април до 15 май
11.Попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линияцелогодишно, с изключение на уловите от даляните, разположени в тези зони
Други водни организми
12.Голяма водна жаба (Pelophylaxridibundus)от 1 април до 31 май
13.Езерен рак (Astacusleptodactilus)от 15 октомври до 15 май
14.Пагур (Eriphiaverrucosa)от 1 април до 31 май
15.Обикновен (зелен) крив рак (Carcinusmaenas)от 1 април до 31 май
Рибностопански обекти в зависимост от надморската височина
16.В рибностопански обекти, намиращи се над 1500 м надморска височинаот 1 октомври до 31 януари
17.В рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височинаот 1 май до 15 юни
18.Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височинаот 15 април до 31 май