ОСЪЖДАНЕ НА ВАРВАРСКО ДЕЯНИЕ

Новини от БЛРС

Български ловно рибарски съюз осъжда действията на Николай Стефанов Делйиванов от село Мало Конаре. Нечовешко и неморално е да се опиташ да убиеш куче посред бял ден, в центъра на селото, което спокойно лежи в края на улицата и не пречи на никого и с нищо.

Същия Николай Делйиванов е ловец и след като се опитва да исползва колата си като оръжие то той може съвсем спокойно да вземе ловната си пушка и тръгне през селото и да убива животни.

Ще съдействаме Николай Делйиванов да бъде изключен като ловец от ловната дружина на село Мало Конаре.

Надяваме се съда да осъди варварското деяние и Николай да понесе цялата строгост на закона.

Председател на БЛРС: Асен Пиперков
Главен експерт: Румил Лачев