Подготовката на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител Дейност 3 на проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ с изпълнител ЛРД „Съединение – 1906“

В изпълнение на Дейност 3 от проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мярка 2. „Създаване на растителни пояси в окрайнините на обработваемите земи с ширина 2 – 3 м по бреговете на доловете ивица с ширина 5 м, а покрай р. Бързия – с ширина 10 м – ПРИОРИТЕТ 3“от Плана за управление на ЗЗ BG0002090 […]

Научи повече

Подготовка на Техническа спецификация към бъдещ изпълнител на Дейност 2 по проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01 „Изпълнение на мерки от План за управление на защитена зона BG0002090 „Берковица“ с изпълнител ЛРД „Съединение – 1906“

В изпълнение на Дейност 2 от проект № BG16M1OP002-3.016-0004-C01  Изпълнение на мярка 1. „Действия за поддържане на оптимални условия на средата в ЗЗ: 1. Възстановяване и подобряване на хабитати в рамките на ЗЗ с цел увеличаване на размножителния успех и оцеляемостта на видовете предмет на опазване – ПРИОРИТЕТ 1.“ от Плана за управление на ЗЗ […]

Научи повече

142 кг риба беше върната във водите на язовир Йовковци

След извършена рутинна проверка и продължително наблюдение с термокамера на язовир Йовковци, служители на РК Габрово установиха нарушители извършващи нерегламентиран стопански риболов с мрежи. Всички уреди и средства, послужили за извършване на административното деяние са иззети – надуваема лодка с гребла и 4 бр. хрилни мрежи с обща дължина 200 м. Уловената риба от вида шаран, […]

Научи повече

Пет акта за груби нарушения на Закона за горите на лице, упражняващо частна лесовъдска практика

През първите три месеца на годината общият брой на проверките на регионалните дирекции по горите, екипите на държавните предприятия и Изпълнителна агенция по горите е близо 135 000.  Горските инспектори и стражари са съставили над 3400 акта по Закона за горите В празничната Седмица на гората, екипите по контрол на Изпълнителна агенция по горите и […]

Научи повече

ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Министерство на земеделието, храните и горите и изпълнителна агенция по горите, Предоставя възможността да направите сами проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина. Препоръки при търсене: Когато търсите по някой критерий е необходимо да напишете поне 3 символа. Ако искате да намерите позволително за сеч или протокол за освидетелстване на сечище напишете целият […]

Научи повече

Защитени делфини са намерени изхвърлени в контейнер за боклук в Бургас

В Бургас са били намерени вчера (6 април) мъртви делфини в контейнер за боклук в близост до училище ж. к. „Лазур“. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и уточниха, че за проблема е станало известно след постъпил сигнал на „Зеления телефон“ на екоинспекцията в Бургас. Установено е, че двата мъртви […]

Научи повече

Как пее глухарят…

Глухарят е полигамен вид. Периодът на сватбуването зависи от географския район, надморската височина и характера на времето. Сватбуването е съпроводено с токуване на петлите, което се извършва на опредени места, наречени токовища. Токовищата са относително постоянни. Всеки петел посещава едно и също токовище години наред. Петлите започват да посещават токовищата още в началото на март […]

Научи повече

Мащабна акция на инспектори от „РК“ Бургас съвместно с МВР

Екип от инспектори на „РК“ Бургас, след дълго наблюдение и преследване на микробуси, със съмнение за нерегламентиран превоз на пресни продукти от риболов, успяват да спрат и установят единия от тях. Другият шофьор на микробус зарязва превозното средство и бяга от местонарушението. След поискано съдействие от служители на МВР, е установен и шофьорът на изоставения автомобил. Контролните органи на […]

Научи повече

Масирани проверки по река Дунав

След извършени рутинни проверки по река Дунав с патрулна лодка на ИАРА, служители от РК Силистра установиха на р. км. 434 три броя широве с обща дължина 200 м. и 150 бр. куки. При последвала проверка, на р. км. 429 на река Дунав е установено лице, извършващо нерегламентиран стопански риболов. Уловът на 2 кг. риба от вида бяла […]

Научи повече

Кърмаци и хрилни мрежи бяха установени в река Дунав

Служители на отдел „РК – Централен Дунав“ град Русе и представители на  Гранична полиция извършиха проверка по вода на река Дунав, от град Белене до село Кривина. В хода на проверката, при речен километър 566 са открити 6 броя незаконни риболовни уреди тип „кърмак“ с по 60 куки. Иззета е и един брой немаркирана хрилна мрежа. Проверени са […]

Научи повече