Опасно ли е оловото в нашето оръжие?

От 15 февруари 2023г. влезе нова наредба, която забранява използването на оловни сачми над влажни зони Готвеният нов правилник на Европейска комисия е на път да остави 90% от българските ловци без оръжия. Основната причината е въвеждането на цялостна възбрана за потребление на оловото за ловни цели. Така, използваните боеприпаси ще струват доста по- скъпо […]

Научи повече

От 1-ви март 2023 г. влизат в сила новите поправки в ППЗЛОД

В края на февруари бе обнародвано в „Държавен вестник“ изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Промените са свързани с начина на провеждане на изпити за придобиване право на лов. Предвидена е втора (поправителна) дата за изпит за кандидат-ловците в рамките на една и съща година. Изпитът […]

Научи повече