Насоки за действие при откриване на трупове на мъртви дивиптици или птици с нетипично поведение

Други Новини

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е официалния компетентен орган в страната за контрол на заразните заболявания в т.ч и на Инфлуенца по птиците. На интернет страницата на БАБХ може да бъде открита актуална информация във връзка със заболяването.

https://bfsa.egov.bg


Птичият грип е заболяване, което се причинява от вируси, принадлежащи към семейство: Orthomyxoviridae, род Influenza A. Инфлиенца А вирусните инфекции са изключително опасни и значими заболявания по много видове животни и хора. Членовете на дружествата за защита на птиците, ловците и туристите могат да съдействат на компетентния орган при осъществяване на надзора при диви птици за болестта Високопатогенна инфлуенца по птиците (ВПИП). Това ще подпомогне компетентните органи да проучат за това как болестта е разпределена географски и при различните видове птици. Дивите птици са податливи на редица заболявания и наранявания и не всички мъртви птици са били заразени с инфлуенца по птиците.

Вирусите на инфлуенца по птиците могат да оцелеят във вода в продължение на дни до седмици и по този начин могат да се разпространят от птица на птица във влажна среда, поради което дивите водоплаващи птици са резервоар на вируса в природата. Чрез сезонните миграции те участват в разпространението на болестта в отделните държави и континенти и чрез директен контакт около водоемите и влажните зони, както и индиректно чрез фекалиите съдържащи високи концентрации на вируса са основен източник за зараза и за домашните птици. Един от пътищата за разпространение на заболяването е неправилно обезвреждане на отпадъците при оползотворяване на пернат дивеч.


Водолюбивите и крайбрежните птици се считат за естествен резервоар на вируса на инфлуенца по птиците. При много болести по птиците, включително ВПИП, клиничните признаци на заболяване могат да включват: внезапна смърт; диария; регургитация; кихане; необяснимо отслабване; открити рани; изтичане (бистър или мътен) секрет; обширен оток и/или лилаво оцветяване на тъканите на главата (включително конюнктивита); изменения в перата; поведенчески промени – падане, накланяне на главата, извиване на главата и шията, въртене в кръг, парализа, гърчове; аномалии в движението – не може да се изправи или да размахва правилно крила, но без да има наранявания; смъртност на диви птици (без значение от вида им) в близост до обекти за отглеждане на домашни птици, в които е потвърдено наличието на ВПИП;

– Смъртност, включваща птици като диви пуйки и пъдпъдъци; смъртност, включваща 5 или повече на брой водолюбиви птици (патици, гъски или лебеди) или други водолюбиви птици;


– Смъртност, включваща произволен брой грабливи птици, водолюбиви птици или хищници (гарвани, врани или чайки), наблюдавани в същите или съседни райони с потвърдено наличие на ВПИП при домашни или диви птици или в близост до места с повишена смъртност на водолюбиви птици;


– Смъртност, включваща грабливи птици или водолюбиви птици, наблюдавани с
клинични признаци, съответстващи на неврологично увреждане, което може да
включва плуване или ходене в кръг, движение на главата в „рязко“ движение и държане
на врата и главата в необичайна позиция;


– Диви грабливи птици с неврологични/респираторни признаци, които умират или са евтаназирани в рамките на 72 часа след постъпване в спасителен център за диви животни.


По време на лов
Спазване на добра хигиена особено ако лова е в райони, в които има регистрирани огнища на ВПИП. По време на лов ловците е добре да внимават за наличието на птици показващи симптоми на заболяване, но следва да се има предвид, че голяма част от птиците не показват външни признаци на заболяване затова важен индикатор е голямата смъртност на птици в или близост до едно и също място. Дивите птици могат да пренасят вируса, без да изглеждат болни.


По време на разходка сред природата
Избягвайте пряк допир със замърсени от птици предмети и повърхности. Не пипайте болни или умрели птици, които могат да намерят навън. Не използвайте за къпане водоеми, в които плуват диви птици.


Мога ли да се заразя с инфлуенца по птиците при боравене с диви птици?
Рискът от предаване на вируса на инфлуенцата по птиците от диви птици на широката общественост е малък. Въпреки това, за да се сведе до минимум всеки риск, е препоръчително стриктно спазване на лична хигиена при боравене с трупове на пернат дивеч, като например носене на защитни ръкавици за еднократна употреба при вземане и боравене с трупове и щателно измиване на ръцете със сапун и вода след работа с трупа.


Ако след близък и продължителен контакт с птици почувствате неразположение, подобно на грип, свържете се с личния си лекар!


Не докосвайте или обработвайте диви птици, които очевидно са болни или намерени мъртви.


При откриване на мъртви птици, констатиране на птици с некоординирани движения или установяване на изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстрелян пернат дивеч незабавно трябва да се информира Областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намирате или на горещият телефон на БАБХ 0 700 12 299. Списъкът с лицата за контакт на ОДБХ са публикувани на интернет страницата на БАБХ.

https://bfsa.egov.bg

С мъртви птици не трябва да се работи без подходяща защита като ръкавици (найлонови торбички или други форми на защита на ръцете).