ИАГ започва проверки във всички ловностопански райони в страната

Новини Новини от БЛРС

Изпълнителна агенция по горите започва проверки по изпълнение на ловностопанските мероприятия във всички ловностопански райони в страната. Съгласно Закона за лова и опазване на дивеча и Правилника за неговото приложение, стопанисващите дивеча планират и извършват дейности по запазване и обогатяване на видовото разнообразие, подобряване на местообитанията, опазване и възпроизводство на дивеча в ловностопанските райони. Едно от основните ловностопански мероприятия е подхранването на дивеча.

Целта е да се подпомогне дивеча през зимния период, когато храната е недостатъчна, а намирането й трудно. От изпълнението на това мероприятие зависи намаляването на загубите, както и успешното възпроизводство на видовете през пролетта и лятото. ИАГ и нейните структури ще извършват проверки на територията на цялата страна.

При констатиране на неизпълнение на ловностопанските мероприятия ще се забранява ползването на дивеча в съответните ловностопански райони за срок от 3 месеца до 1 година.

https://www.iag.bg/news/lang/1/id/18292/display