Сръндака

Лов Новини

Сърната е най-дребният представител на семейство Еленови. Тя има стройно тяло, сравнително дълги крака и врат. На дължина тялото ѝ е от 100 до 130 см. На височина при холката достига 70 – 80 см., а отзад малко повече. Теглото на възрастните сърни е от 20 до 34-35 кг. Съществена разлика в масата и размерите между мъжките и женските няма. През лятото козината ѝ е жълтеникаво – червена или червеникаво – кафява, а през зимата сиво – кафява. Около опашката козината ѝ е бяла и образува тъй нареченото „огледало“. Този дивеч сменя козината си два пъти годишно – през пролетта и през есента. Сърната бяга изключително бързо, маневрена е, скача на височина 2 – 2,5 метра и умее да плува. Слухът и обонянието ѝ са много добре развити, но за сметка на това зрението ѝ е слабо.

През по–голяма част от годината, сърните са активни сутрин, привечер и нощем, а през деня е тяхното време за почивка. По време на почивката си приготвят временно легло, като изравят с предните си крака листата, клонките или снега. Сърната е доста претенциозна по отношение на храненето. За храна използва листата на мъждряна, трепетликата, бука, дъбовите листа, леската, габъра, дряна, дивата круша, киселицата. Разнообразява менюто си с боровинки, шипки, къпини, малини, жълъдите на бука и дъба. В полските райони яде люцерна, пшеница, овес, царевично зърно в млечна зрялост, храни се и с гъби. Сърните се срещат от морското равнище, до високо планинските пасища. Като най–предпочитаните райони да разкъсаните равнинни гори, които се намират сред обработваемите площи и горските первази с изобилен подлес и храсти. Мъжките се наричат сръндаци, а женските сърни.

Периодът за лов е различен. Мъжките сръндаци ловуваме от 1 май до 30 октомври, а – женските – от 01 септември до 30 октомври. На сръндаците израстват плътни рога, които падат всяка година, като по изключение някои възрастни женски могат да имат малки рогца. При сърната половата зрялост настъпва през втората година. У нас брачният период трае от средата на юли, до средата на август. През този период мъжките сръндаци са доста непредпазливи, обикалят в търсене на нови места, издават специфични звуци и се бият доста често помежду си.. Женската може да бъде оплодена през определени 4 – 5 дни през годината. Мъжките обикновено остават няколко дни с разгонената женска, като я покриват няколко пъти. Преди покриването, сръндакът гони сърната в кръг около някой камък, пън или дърво и то доста продължително. След това започва да търси друга. Нормално един мъжки сръндак опложда две – три женски. При женските има т.нар. латентен стадий, когато оплодената яйцеклетка не се развива до месец декември. След това зародишът започва бързо да се развива и в началото на май, сърната ражда1 – 2, много рядко три малки. Малките се наричат сърнета или ярета и при раждането си да със светли петна по козината, които по – късно изчезват.

Черепът с рогата на сръндака са ценен трофей, който е предпочитан от български и чуждестранни ловци. Обикновено рогата на сръндака имат три разклонения – преден и заден шип и шип, който е продължение на стъблото и формира върха на трофея. Често рогата на сръндака са силно оперлени и имат мощни розетки. Трофейна зрялост достигат между петата до десетата си година. След зрялата си възраст, сръндаците остаряват, понижават се качествата на рогата им и масата на тялото. За сърна се ловува съгласно методите на подборно ловуване, чрез издебване, примамване и причакване.

Подходящо време за ловуване е рано сутрин или привечер. Сърните се причакват край сечища, дивечови ниви, ниви покрай горски поляни, пасища и люцернови насаждения. Причакването може да се извършва и от високи чакала. Примамването по време на брачния сезон се извършва, като ловецът имитира брачния зов на сърната, повтаряйки го през определен период от време.

Трофейно зрелите сръндаци се отстрелват в края на брачния период или след това. Според действащото законодателство в Република България, ловуването се извършва с нарезно ловно оръжие или гладкоцевно такова, заредено с куршум тип „бренеке“.

В стопанисваните от ЛРД „Орловица“ – град Средец ловни райони, ловците отстрелват годишно 20 -25 броя сръндаци и сърни. Добити са доста добри ловни трофеи от този вид дивеч, които са оценени по системата за оценяване на ловни трофеи CIC.

Правилното провеждане на подборен обстрел и грижата за дивеча, която полагаме в нашите ловно – стопански райони, ще гарантират получаването на още златни и сребърни медали от нашите ловци.

ЛРД „Орловица“ – гр. Средец