ЛРС Прохода

Новини Новини от БЛРС

В новата рубрика ще започнем да представяме  сдруженията, от които е съставено нашето голямо семейство. Постиженията, проблемите и онова, с което може да се гордеем. Днес ще ви представим ловното сдружение на гр. Гурково. ЛРС „Прохода“ основано през 2001 г., а от неговата регистрация до днес, негов председател е г-н Минчо Недин – човекът с безброй истории и опит.

ЛРС „Прохода“ е основано 2001 г. със седалище гр. Гурково и площ 18 000 ха. Ловно – стопанският район на сдружението обхваща южните склонове на Стара планина и северните поли на Средна гора. В състава влизат шест ловни дружини -Гурково, Николаево, Конаре, Нова махала, Паничерево и Едрево. Дружините имат регистрирани 345 броя ловци. Основният вид едър дивеч е дивата свиня и сърната, а от дребния дивеч – яребица, фазани и прелетен дивеч.

През последните години чакалите увеличават популацията си, така че организираме редовно и организиран лов на хищници, които унищожават популацията на полезния дивеч.  През този сезон успяхме да отстреляме 140 броя чакали  и 61 лисици.

Запасите на дива свиня, с който районът се гордееше, беше почти унищожен през последните години. Африканската чума по прасетата ни засегна много, дивеча намаля и често дружините излизат без никакъв успех. Проблемът е сериозен, защото всички усилия, които полагаме почти не дават резултат. Останалите екземпляри в повечето случаи са носители на вируса и ще бъде изключително трудно цялостното му унищожаване от популацията. Въпреки че заболяването не е заразно за човека, наистина промени начина ни на живот, защото рязко намали запасите на диви свине в целия район. За сезона успяхме да отстреляме само едно диво прасе.

Дружините разполагат с два ловни дома в с. Николаево и с. Нова махала и три ловни хижи – в землището на с. Нова махала, с. Конаре и с. Паничерево.

Погрешно е разбирането, че ловците само унищожаваме дивеча. Ние, хората, които искаме да има успешен лов, имаме най-големия интерес дивеча да е добре и неговия брой да расте. Така се запазва баланса. Но за да ловуваме, грижите, които полагаме са огромни. През последните години успяхме да изградим хранилки и листници, а дивеча се подхранва с царевица и жито. Разполагаме с няколко дивечови ниви, които се обработва и засаждат, за да бъде подобрена хранителната база на дивеча в района. Нетретирането им с химикали и препарати, осигуряват на животните чиста храна, което е от съществено значение.

За наше щастие нямаме проблеми и инциденти в сдружението. Всяка дружина се грижи за района си, предоставят се бележки за отстрел и бележки за индивидуален лов на хищници, като същевременно така се осъществява и един вид охрана на дивеча.. Инвестираме основно в закупуването на яребица и фазан.

Гордостта на сдружението и най-добрите резултати са постигнати от ЛРД с. „Нова махала“, на която имам удоволствието да съм председател. За последните шест години успяхме да постигнем една от мечтите на ловците в селото – построяването на но ловен дом, който ще бъде свидетел на много наши бъдещи сбирки и успехи. В момента се подготвя и терен за строеж на нов ловен дом в ЛД „Паничарево“. Строежът е с внушителни размери. Разгънатата площ е 480 кв.м и на стойност 450 000 лв., като негов спонсор е Суперабразив ЕООД – Крън.

Иван Иванов, председател на ЛРД „Нова махала“