Откриване, превенция, докладване: Кампанията на ЕОБХ за борба с африканската чума по свинете се удължава за трета година

Лов Новини Новини от БЛРС

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) продължава усилията си за спиране разпространението на африканската чума по свинете в Европа, като подновява кампанията си за трета година и стартира нови пилотни дейности в четири държави.

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) провежда за трета година мащабна кампания за повишаване на осведомеността относно африканската чума по свинете (АЧС) сред европейските фермери. Кампанията, насочена към югоизточния регион на Европа, се провежда в партньорство с местните власти и е в ход в осемнадесет целеви държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Естония, Косово, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Черна гора, Чешка република, Хърватия.

Кампанията ще бъде насочена към фермери, ветеринарни лекари и ловци, тъй като те имат важна роля в консултирането на фермерите относно биосигурността във фермите.

Африканската чума по свинете е силно заразна болест, която се разпространява в региони в Европа, които преди това не са били засегнати. Разпространението на болестта е глобална заплаха и води до опустошителни загуби за свиневъдната индустрия в Европа и извън нея, казва Бернхард Урл, изпълнителен директор на ЕОБХ.

 Заедно с нашите партньори от местните власти работим, за да достигнем до фермерите, чиито животни и поминък са засегнати от това смъртоносно заболяване. Кампанията #StopASF има за цел да информира земеделските стопани, както и ветеринарните лекари, и ловците за какво да внимават чрез нашето послание за откриване, превенция и докладване.

Кампанията „Да спрем африканската чума по свинете“ е част от продължаващите усилия на Европейската комисия и други международни органи за спиране на разпространението на АЧС в ЕС и съседните страни.

Какво представлява африканската чума по свинете?

Африканската чума по свинете (АЧС) е смъртоносно вирусно заболяване, което засяга домашните и дивите свине. Вирусът не представлява заплаха за хората, но причинява значителни социално-икономически сътресения в много страни. В Европа няма одобрени ваксини, така че едно огнище може да доведе до унищожаването на голям брой свине в засегнатите райони.

За кого е предназначена кампанията?

Кампанията е насочена към групи хора и лица, които влизат в контакт с домашни и диви свине, по-специално свиневъди, ловци и ветеринарни лекари. Кампанията има за цел да повиши осведомеността относно начините за предотвратяване на разпространението на АЧС, със съдействието на местни фермерски групи, ветеринарни организации, ловни сдружения и др. релевантни органи.

Научете повече

Посетете уебсайта на кампанията на ЕОБХ за АЧС  за повече информация, както и за информационни брошури, инфографики, готови за използване публикации в социалните медии и други материали.