13 август – откриване на ловния сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина

Лов Новини

Откриването на ловния сезон на пъдпъдък, гургулица, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде на 13 август (събота) и това е определено със заповед на ИД изпълнителния директор на ИАГ Филип Ковашки.

В заповедта на директора на ИАГ се подчертава, че групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници.

Групово ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час прели изгрев и един час след залеза на слънцето.

Групово и индивидуално ловуване на гургулица се извършва в само в събота и в дните, обявени за официални празници.

Норми за отстрел са определени в чл. 71, ал. I от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД) и са задължителни. За отстрел от един ловец за един ловен излет,

пъдпъдък – до 15 бр.;

гургулица – до 8 бр, а по линия на организирания ловен туризъм – до 24 броя;

гривяк, гълъби, гугутка – до 10 бр;

горски бекас, обикновена бекасина – до 10 бр.

Моля, спазвайте установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, в т. ч. мерките за биосигурност и подавайте навременни сигнали за открити трупове на диви свине!