ЕЛЕКТРОННИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЛОВ

Лов Новини

В Изпълнителна агенция по горите е създадена работна група, която да
реализира програма за бъдещо издаване на електронни разрешителни за
лов. Разрешителните ще се прилагат, както за индивидуален, така и за групов лов.
В програмата на работа на групата се предвижда електронните
разрешителни да бъдат прилагани през 2023 г. Окончателното
разработване и прилагане на програмата ще стане до края на 2022 г. Ще започне поетапно експериментирано издаването на разрешителни само на определени
места, с цел отстраняване на определени проблеми и улесняване на самото
издаването на електронни разрешителни.
На този етап важно е да се знае, че за издаване на електронната
бележка за лов, е необходимо издаващия разрешителното да има
компютърна грамотност, лаптоп или компютър и задължително интернет
мрежа.
Темата ще бъде продължена в следващия брой на списанието, където
ще публикуваме допълнителни подробности на Вашето внимание и ще се
надяваме на мнения и предложения относно бъдещото издаване на
разрешителни за лов по електронен път.
ВАЖНО е всички ловни сдружения в най кратки срокове да
актуализират списъците на ловните дружини пред съответното ДГС или ДЛС.
Румил Лачев – експерт при БЛРС