Пет акта за груби нарушения на Закона за горите на лице, упражняващо частна лесовъдска практика

Новини Новини от БЛРС

През първите три месеца на годината общият брой на проверките на регионалните дирекции по горите, екипите на държавните предприятия и Изпълнителна агенция по горите е близо 135 000.  Горските инспектори и стражари са съставили над 3400 акта по Закона за горите

В празничната Седмица на гората, екипите по контрол на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите отново са на терен. Освен масовите кампании на горските структури по залесяване и почистване на горите, посветени на Седмицата на гората, екипите по контрол продължават интензивните проверки на горските територии. 

С пет акта за груби нарушения на Закона за горите и възпрепятстване на проверка на служители по горите е санкциониран лицензиран лесовъд от инспектори на Изпълнителна агенция по горите. Нарушенията са установени по време на проверка на две мобилни превозни средства в землището на с. Воднянци, област Видин. Инспекторите установили, че транспортираната дървесина е без контролна горска марка, общинска марка и превозен билет, доказващ законния й произход. В хода на проверката е установено, че единият от водачите на МПС е и лицензиран лесовъд. Същият се качил в товарния автомобил и се е опитал да избяга с него. Служителите на ИАГ са го спрели и са потърсили съдействие чрез телефон 112. На място пристигат служители на РУ Белоградчик и група дознатели, като по време на извършване на проверката от служителите на МВР, лицензираният лесовъд издава превозен билет за единия камион, след което започва да маркира задържаната дървесина с контролна горска марка.

На нарушителя са съставени 5 акта за нарушения на Закона за горите, включително и за възпрепятстване на проверката и издаване на билет с невярно съдържание. Задържани са 12,5 куб. м дървесина от цер и благун и два броя МПС. 

В същия ден, в землището на с. Бутрева, горски инспектори  от Регионална дирекция по горите – Пазарджик, по време на рутинна проверка констатират 8,34 куб.метра плътна строителна иглолистна дървесина от вида бял бор и смърч с неустановен произход. Дървесината не е маркирана с контролна горска марка. Незабавно са уведомени органите на досъдебното производство и дървесината е задържана с протокол. По случая е образувано досъдебно производство.

През първите три месеца на годината общият брой на проверките на регионалните дирекции по горите, екипите на държавните предприятия и Изпълнителна агенция по горите е близо 135 000.  Горските инспектори и стражари са съставили над 3400 акта по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани 315 пл. куб. м строителна дървесина, над 1800 куб. м дърва за огрев, 122 моторни превозни средства, 40 коня, 250 каруци, 130 моторни триона.