ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОННИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕСИНА

Новини Новини от БЛРС

Министерство на земеделието, храните и горите и изпълнителна агенция по горите, Предоставя възможността да направите сами проверка на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина.

Препоръки при търсене:

  • Когато търсите по някой критерий е необходимо да напишете поне 3 символа.
  • Ако искате да намерите позволително за сеч или протокол за освидетелстване на сечище напишете целият номер.
  • При търсене по номер на автомобил или номер на ремарке е достатъчно да въведете само цифрите.