Извънредно общо събрание на Българската Ловна Асоциация

Лов Новини Новини от БЛРС

На 16 март 2022 г. бе проведено извънредно общо събрание на Българската ловна асоциация. Г-н Мирослав Маринов – директор на ЮИДП и Г-н Асен Пиперков  – председател на БЛРС, бяха официални гости на събитието проведено в Сливен. На Общото събрание бяха поставени множество проблеми, които стоят пред по-голяма част от членовете на асоциацията. Липсата на дивеч, епидемиите от АЧС и Ковид непрекъснатите набези на бракониери, нерегламентираното обезпокояване на ловните полета от гъбари и туристи, увеличената цена на фуража за подхранване и най-вече африканската чума по прасетата са обстоятелства,с които трябва да се справя всеки идин от сторпанисваните ДДУ .

През последните две-три години годишните вноски към държавата стават непосилни, но стопанствата продължават да изпълняват поетите договорни ангажименти. Изпълняването обаче и на приетите бизнес планове става изключително трудно. На извънредното общо събрание се чуха предложения за прекратяване на договорните отношения, но ако членовете на асоциацията се решат на тази стъпка, възниква въпросът – кой ще поеме вината за развалените договори, кой и как ще стопанисва дивеча в останалите без стопанин държавни територии?

С нас се отнасят пренебрежително и надменно, което е обидно и незаслужено. Във всички годишни отчети на ИАГ, в раздела ловно стопанство се дава изключително висока оценка на стопанисването на дивеча в отдадените с договори ДДУ. Освен около 5 млн. лв. от годишните вноски ние даваме десетократно повече пари за заплати , гориво, машини и изпълнение на годишните задължения по бизнес план. Нямаме отговори на въпросите, които зададохме на директорите на предприятия – как се харчат нашите пари от годишните вноски – дали, както е разписано в ЗЛОД или с тези пари се злоупотребява. Принудени сме да започнем дела по ЗДОИ.“ – това сподели с нас г-н Карамфилов, което бе подкрепено от всички присъстващи в залата.

От друга страна бракониерството е бич за голяма част от ловните стопанства. А фактът, че не е криминализирано, носи усещането за безнаказаност. Пазарът е наводнен от модерни оптики и уреди за нощен лов, които се използват от недобросъвестни ловци. По този начин се ощетяват хората, които наистина се грижат и дават всичко за развитие на лова.

На срещата присъства Г-н Мирослав Маринов – Директор на ЮИДП, който сподели, че няма готово решение на проблема с анексиране на договорите и намаляване на годишните вноски

„За мен вие сте истински ловни стопани – проблемите са общи…Годишно събираме от вас около 1.5 млн лв. – къде се влагат сега не мога да отговоря , но мога да проверя …“

Истината е, че, за да бъде грижовен стопанин трябва да има хора, на които да разчита, които са се доказали във времето със своята работа и упоритост. Трябва да се потърси механизъм, който да оцени реалното състояние на ловните ДДУ и щетите, които те понасят от непредвидените обстоятелства, пред които са поставени – от Африканската чума по прасетата до военните действия в Украйна. Трябва да бъде отчетен и факта, че всяка една ловна територия е поставено в различна обстановка – не могат да бъдат сравнявани тези, които са близо до границата и подложени на увеличен мигрантски поток, с онези от вътрешността на страната.

Г-н Асен Пиперков беше доста по-краен в изказването си, но това идва преди всичко от крайността на положението, в което са поставени ловните дружини и стопани. „Повече от ясно е, че директорите на ДП и г-н Маринов не могат да решат проблема без конкретни и решителни указания от МЗХ. Основна пречка за това, че до сега не се решават проблемите е ресорният зам. министър Атанас Добрев. Решението трябва да бъде политическо и ще се реши от политиците“

Методиката за определяне на размера на първоначалната годишна вноска на ловните стопанства се одобрява от министъра и не представлява проблем тя да бъде актуализирана. В този ред ако не бъдат поставени на дневен ред проблемите на гилдията и те не бъдат чути, Българската ловна асоциация изказва готовност за протести, които ще бъдат подкрепени от всички.