Шпаньоли

Шпаньолите са кучета, птичари, които не правят стойка, но са много добри претърсвачи и апортьори, което предполага използването им и при лова на някои видиве водоплаващи птици. В България много малко ловци ловуват със шпаньоли. Най-разпространени са кокершпаньолът, спрингершпаньолът, съсексшпаньолът, клъмбершпаньолът и др.

Характеристики: 

височината на мъжките е около 38-43 см., а женските 36-41 см. Тегло съответно е: при мъжките – 13-16 кг, а при женските 12-15 кг. Носът му е черен, като се среща и кафяв, но черният се препоръчва. Краката и задната част на тялото са добре окосмени. Тъмните овални очи трябва да имат нежно и интелигентно изражение. Ушите са разположени в страни от главата, на дължина трябва да достигат до носа на кучето. Има здрави челюсти и ножичовидна захапка. Гръдният кош е много дълбок и добре развит, но не достатъчно, за да се справи с голямо натоварване. Козината е лъскава, дълга и мека, с ресни по крайниците, като само на главата, челото и гърба е по-къса. Има големи лапи, с плътни възглавнички и гъсто окосмяване между пръстите. Опашката обикновено се купира в ранна възраст, като стои малко по-ниско от нивото на линията на гърба.

Предназначение: 

за разлика от птичарите, те търсят и вдигат дивеча без да правят стойка. Могат да подгонват и да ловят птици и животни из горите и блатата. По-важни породи са кокер шпаньол, уотър шпаньол, английският спрингер шпаньол. Подходящи са за лов на различни видове дивеч в полето, гората и блатата.