Черен пор

Разпространение

Черният пор е повсеместно разпространен в Европа. В нашата страна се среща често както в равнините, така и в планините. Живее в селскостопански дворове, в горски и в мочурливи местности.

Общи сведения

Козината на черния пор е тъмнокафява, муцуната е по-светла, а коремът е бледожълт. Има дълга опашка и къси крака. По-голям е от невестулката. Мъжкият тежи около 1,7 kg, а женската – 0,7 kg. Дължината на тялото при мъжките варира от 29,5 до 46 сm, а опашката от 10,5 до 19 сm; дължината при женските индивиди варира от 20,5 до 38,5 сm, опашката е с дължина от 7 до 14 сm.

Начин на живот и хранене

Черните порове са активни през нощта. Построяват жилище в насипите покрай потоците или си правят дупка под корените на дървета. Територията им се ограничава до около 1 km. Месоядно животно. Храни се с жаби, полевки, плъхове и други дребни животни. За едно денонощие изяжда 12-14 мишки. След като се нахрани умъртвява още гризачи и ги натрупва като запаси.

Размножаване

Сватбуването е през март или април. Женската ражда от 3 до 10 малки, които проглеждат след месец, след 2-3 месеца са самостоятелни, а са полово зрели след 10 месеца, живее 5-6 години. Малките живеят с майката почти до следващото лято.

Стопанско значение

Кожата на черния пор е изключително ценна и се използва в кожухарската промишленост. Изтребва вредни гризачи и така е полезен за селското стопанство, но напада и домашни птици. Отнесен към групата на вредния дивеч и е разрешен отстрелът му през всяко време.