СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2015 „ГОРИТЕ-МОСТ КЪМ БЪДЕЩЕТО“