Под шефството на БЛРС се проведе представяне и стрелби с Benelli Vinci