Ловни кучета

Птичари

Това са ловните кучета, работещи със стойка. Основните ловни качества на тези кучета са силно развитото обоняние и стойката – спиране и замиране пред дивеча в напрегната поза. Обикновено птичарите се разделят на две големи подгрупи: английски и континентални птичари. Към английските спадат пойнтерът и сетерите. По-важните континентални птичари са германският брак, германският дратхаар, дългокосменият германски птичар, грифонът, френските, италианските, холандските, португалските, испанските и белгийските птичари и унгарската визла.

Гончета

Гончетата са голяма група ловни кучета, които се използват за лов на всякакъв вид космат дивеч по следа. Те работят като откриват следата, оставена от дивеча и го преследват докато го открият. Когато открият дивеча, различните гончета се държат по-различен начин, което се обуславя от вродените способности на гончето, а така също и от желанието на обучаващия ги ловец. Някой гончета облайват дивеча от разстояние, други направо го нападат с цел да го задържат или прогонят от леговището му. Вторият метод е добър при поне 2 гончета, но е доста по-опасен за здравето на кучето. Някой гончета работят на къса, други на дълга гонка и т.н. Гончетата са много издръжливи кучета и могат да следват следата десетки километри. Най-разпространените гончета в България са българското (лудогорско) гонче, баракът, сръбското и сръбското трицветно гонче, както и някой породи руски гончета.

Кучета за подземен лов

Към тази група ловни кучета спадат над 20 породи, които са най-различни по телесни форми и цвят на косъма. Почти всички са английски породи. С изключение на дакела, те носят общото име териери. Използват се за ловуване на лисици и язовци.

Кръвоследници

В ловната практика много често се налага да се намери ранен или убит едър дивеч по неговите кървави следи. За целта са създадени специални породи кучета, наречени кръвоследници. При тях в продължение на много поколения вроденото качество да се проследява дивеча по кървавата му диря е било все повече и повече развивано, докато се е стигнало до съвършенство.