Ирландски вълкодав

Характеристики: 

Размерите на този порода са грамадни и внушителни, с отлично развита мускулатура и силно и здраво, но елегантно телосложение. Главата е дълга, с мощни челюсти, муцуната е издължена и умерено стеснена в края. Ушите са малки и висящи. Под косместите вежди се забелязват светли очи. Крайниците са добре замускулени, успоредно поставени, с умерено големи и овални лапи. Опашката е дълга, средно дебела, покрита с гъсти косми; обикновено се носи отпусната надолу, леко завита нагоре в края. Космената покривка е дълга, груба и твърда. Окраската е сива, черна, червеникава, тигрова, чисто бяла, бледожълта, често с тъмна лицева маска, а може да бъде и всякакъв друг цвят.

Предназначение: 

В своята родина Ирландия те са използвали предимно за лов на вълци. По време на лова, особено на вълци, са упорити и настоятелени. Притежават добра интелегентност и лесно се поддават на обучение.