БЛРС

Проведени вандалски деяния върху дивеча в ДЛС”Черни Лом”

09.02.2017


Заповед относно усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците.

Уважаеми читатели,във вестник Телеграф от 8 февруари тази година директора на ДЛС „Черни Лом” е публикувал статия със снимков материал,за проведени вандалски деяния върху дивеча в ловното стопанство.Картината е толкова грозна,че не подлежи на никакъв задълбочен коментар.Подобно деяние граничи с някаква лудост и не се вписва в моралните норми на граждани ловци или не.Дивеча в република България е национална гордост и е резултат на дългогодишни усилия на ловци и служители на системата на горите и спрямо него е напълно недопустимо подобно деяние.Ако има някакви междуличностни отношения във никакъв случай смъртта на диви животни не може да бъде разменната монета за уреждане на възникнали конфликти.

БЛРС осъжда остро действията упражнени върху за нищо невиновни диви животни и в случай, че бъде установен извършителя, то той да понесе цялата наказателна отговорност за това нечовешко деяние.

БЛРС винаги е милеел за развитието и размножаването на дивеча, и в никакъв случай не толерира олигархични или други интереси извън ловната етика и човешки морал. Не разделя ловците на наши и ваши.

Въпреки , че деянието е извършено в държавен ловен район още по остро го осъждаме.

Закона за лова и правилника за неговото прилагане дават възможност за решаване на всички териториални претенции за ловни площи и единствено неговото прилагане е начина за решаване на всякакви претенции.

БЛРС застава твърдо зад усилията на служителите на ДЛС”Черни Лом” и сме готови да помогнем с всички лостове на закона в тяхна защита.

Председател на УС на БЛРС
Асен Пиперков

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама