Заповед - Министър на земеделието и храните

11.01.2017


Заповед относно усложнената епизоотична обстановка по отношение на болестта инфлуенца по птиците.

Пълна заповед

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама