БЛРС

Седмица на гората 2016

21.03.2016


Български ловно-рибарски съюз, съвместно с Община Елин Пелин организират Пета международна научно-практична конференция на тема "Предизвикателства и практически решения Изследвания за околна среда, условия, климатични, социални, демографски промени и отражения, методики за изследване и подготовка за реакции, тенденции, заплахи и възможни практически подходи” Елин Пелин 2016 г.

Седмица на гората 2016 Програма Галерия

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама