Обръщение От Председателя на БЛРС към всички български ловци

03.10.2014

Уважаеми колеги ловци,

Искам да Ви поздравя от мое име и името на УС на БЛРС с откриването на ловен сезон 2014-2015 г. И преди да се отправите към ловищата , за да се радвате на любимото си хоби , ще Ви помоля да вземете мерки по отношение на инструктажите за мерки за сигурност и безопасност по време на лов за едър дивеч. Обръщам внимание на ръководителите на лова , че според ЗЛОД и ППЗЛОД те носят пълна отговорност за безопасността и реда по време на лов.Спазването на правилрата е чест и отговорност за истинските ловци . Нека недопускаме инциденти по време на ловни излети в ловностопанските районни!

На всички вас желая наслука, здраве и късмет!

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛРС:
АСЕН ПИПЕРКОВ

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама