СРЕЩА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЛРС - АСЕН ПИПЕРКОВ И TEDDH BERGSHROM

26.09.2013

На 19.09.2013 год. в офиса на БЛРС се проведе официална среща от председателя на БЛРС - Асен Пиперков и Teddh Bergshrom - член на управителния съвет на Шведски ловен съюз.

Проведоха се разговори между двата съюза за дългосрочно сътрудничество.

До края на годината ще бъдат разменени визити от официални делегации на съюзите.

Снимки:Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама