БЛРС

Обръщение от Председателя на БЛРС към всички български ловци

28.09.2012

Уважаеми колеги ловци,

Искам да Ви поздравя от мое име и името на УС на БЛРС с откриването на ловен сезон 2012 г. – 2013 г.

И преди да се отправите към ловищата , за да се радвате на любимото си хоби , ще Ви помоля да вземете мерки по отношение на инструктажите за мерки за сигурност и безопасност по време на лов за едър дивеч.

Обръщам внимание на ръководителите на лова, че според ЗЛОД и ППЗЛОД те носят пълна отговорност за безопасността и реда по време на лов.

Спазването на правилата е чест и отговорност за истинските ловци.

Нека не допускаме инциденти по време на ловните излети в ловно стопанските райони.

На всички Вас желая Наслука, Здраве и Късмет !

ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛРС: /АСЕН ПИПЕРКОВ/

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама