Подхранване на дивеча

Изх. № 52/24.12.2011ДО ВСИЧКИ СДРУЖЕНИЯ,
Уважаеми колеги, имайки предвид тежката метрологична обстановка и натрупалия сняг да се положат максимални усилия за концентрирано подхранване на дивеча сас запасите които са разчетени за пролетно подхранване. Необходимо е на този етап да се удвои предварително плануваното подхранване предвид необичайната обстановка.
Моля да ме информирате какви мерки сте предприели!

С уважение!
ПРЕДСЕДАТЕЛ БЛРС:
/АСЕН ПИПИРКОВ/

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама