Цени на разрешителни за лов за 2012

На 16.12.2011 бе подписана заповед РД49-440, относно цените на разрешителните а лов, валидни за 2012 година. Със съдържанието можете да се запознаете в раздел "Документи".

Designed by www.moqsait.com | © Copyright 2012. All Rights Reserved. | Реклама